chapter09.jpg
Brinje – Plemićki grad Sokolac

Srednjovjekovni plemićki grad Sokolac, ispod čijih se snažnih zidina u nemirnim vremenima razvilo naselje Brinje, bio je najvažnije središte moćnih hrvatskih knezova Krčkih (Frankopana) u Lici. Po svojoj reprezentativnoj gradnji te posjetima kraljeva i drugih istaknutih ličnosti vrijedno je povijesno i spomeničko dobro hrvatske kulturne baštine.

Hrvatski restauratorski zavod, Restauratorski odjel Split

Prigodom otvorenja nove zgrade Hrvatskog restauratorskog zavoda u Splitu predstavljena je djelatnost splitskih restauratora u razdoblju od pedesetak godina, točnije od 1954., kada je osnovana restauratorska radionica u okviru tadašnjeg Konzervatorskog zavoda za Dalmaciju.

Retabl glavnog oltara crkve sv. Marije na Dančama u Dubrovniku – konzervatorsko-restauratorski radovi

Brošura je objavljena povodom izložbe konzervatorsko-restauratorskih radova na poliptihu Lovre Dobričevića s glavnog oltara franjevačke crkve sv. Marije na Dančama koja su provedena u Hrvatskom restauratorskom zavodu, te u suradnji sa stručnjacima iz Hrvatske i Firence.

Restaurirane grafike

Deplijan je objavljen povodom izložbe 10 restauriranih grafičkih listova iz poznatih talijanskih grafičkih radionica iz razdoblja od 16. do 18. st. koji pripadaju fundusu Dubrovačkih muzeja. Sažeto su predstavljeni konzervatorsko-restauratorski radovi na grafikama izvedeni u Restauratorskom odjelu Dubrovnik Hrvatskoga restauratorskog zavoda.

Go to top