chapter01.jpg
Peristyle of Diocletian's Palace: Conservation-Restoration Works, 2002–2005

DVD predstavlja prvu fazu projekta cjelovite zaštite i sanacije Peristila Dioklecijanove palače u Splitu koja je trajala od 2002. do 2005. godine. Istraživanja i radovi na sjevernom dijelu istočne kolonade obuhvatili su detaljno dokumentiranje postojećeg stanja sa svim vrstama i stupnjevima oštećenja, postavljanje precizne dijagnoze stanja objekta, čišćenje površina – kombinacijom kemijskih i mehaničkih metoda i primjenom laserske tehnologije te učvršćivanje i zaštitu kamenih površina.

...del Navegar Pitoresco. Djela mletačkih slikara 17. stoljeća u Istri restaurirana u Hrvatskom restauratorskom zavodu

Deplijan je izdan uz izložbu restauriranih slika mletačkih majstora 17. stoljeća u Istri. Izložbom su predstavljena zapostavljena i kritici nedovoljno poznata djela, primjerice slike Palme ml., A. Trive, P. Negria, J. Kerckhovena i L. Dorignya, koja svjedoče o živoj i složenoj slikarskoj sceni venecijanskog seicenta koja je obilježena naslijeđem Tiziana, Tintoretta i Veronesea, ali i prožeta utjecajima brojnih „stranaca“ - slikara iz drugih talijanskih i europskih središta koji bivaju privučeni velikom tradicijom i umjetničkom živošću Serenissime.

Brinje – Plemićki grad Sokolac

Srednjovjekovni plemićki grad Sokolac, ispod čijih se snažnih zidina u nemirnim vremenima razvilo naselje Brinje, bio je najvažnije središte moćnih hrvatskih knezova Krčkih (Frankopana) u Lici. Po svojoj reprezentativnoj gradnji te posjetima kraljeva i drugih istaknutih ličnosti vrijedno je povijesno i spomeničko dobro hrvatske kulturne baštine.

Hrvatski restauratorski zavod, Restauratorski odjel Split

Prigodom otvorenja nove zgrade Hrvatskog restauratorskog zavoda u Splitu predstavljena je djelatnost splitskih restauratora u razdoblju od pedesetak godina, točnije od 1954., kada je osnovana restauratorska radionica u okviru tadašnjeg Konzervatorskog zavoda za Dalmaciju.

Go to top