chapter10.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto pod rednim brojem: 3. konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – zamjena za nenazočnog radnika, mjesto rada Dubrovnik, objavljujemo rezultate testiranja.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto pod rednim brojem: 2. konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom najduže do 5. studenog 2019. godine zamjena za nenazočnog radnika, mjesto rada Dubrovnik za potrebe provedbe ugovora o provođenju mjera zaštite i izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova na dokumentima i drugom arhivskom gradivu iz perioda Dubrovačke republike, objavljujemo rezultate testiranja.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto pod rednim brojem: 1. konzervator-restaurator, 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom najduže do 5. studenog 2019. godine zamjena za nenazočnog radnika, mjesto rada Dubrovnik za potrebe provedbe ugovora o provođenju mjera zaštite i izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova na dokumentima i drugom arhivskom gradivu iz perioda Dubrovačke republike, objavljujemo rezultate testiranja.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine u „Narodnim novinama“, broj: 50/19) za radno mjesto viši stručni savjetnik za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju, Zajednička stručna služba, objevljujemo rezultate testiranja.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto suradnika za kadrovske poslove – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova − rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 3 mjeseca − mjesto rada Zagreb, pisano testiranje održat će se dana 17. lipnja 2019. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Zagreb, Nike Grškovića 23.

Poziv (PDF)


Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

  1. Stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zaštitu na radu i opće tehničke poslove, Služba za nabavu i opće tehničke poslove − rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od  6 mjeseci - mjesto rada Zagreb
  2. Stručni savjetnik za kadrovske poslove – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova − rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci - mjesto rada Zagreb

Rok prijave na natječaj je 17. 6. 2019. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto višeg stručnog savjetnika za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju, Zajednička stručna služba – rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb, provjera znanja održat će se dana 12. lipnja 2019. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Zagreb, Nike Grškovića 23.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto pod rednim brojem 1, konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, razgovor/provjera znanja održat će se dana 10. lipnja 2019. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Batahovina bb, Mokošica.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto pod rednim brojem 2, konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, razgovor/provjera znanja održat će se dana 10. lipnja 2019. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Batahovina bb, Mokošica.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto pod rednim brojem: 3, konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, razgovor/provjera znanja održat će se dana 10. lipnja 2019. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Batahovina bb, Mokošica.

Poziv (PDF)

Go to top