chapter04.jpg

Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 3. srpnja 2020. godine (NN 77/20) za radna mjesta:

  1. Stručni suradnik za financijsko-računovodstve poslove
  2. Stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove-financijsko planiranje i izvještavanje
  3. Likvidator

pozivamo kandidate na pisanu provjeru znanja koja će se održati u dvije grupe u srijedu 2. rujna 2020. na adresi Nike Grškovića 1, Zagreb:

  • prva grupa (radno mjesto pod rednim brojem 3) u 9 sati
  • druga grupa (radna mjesta pod rednim brojevima 1 i 2) u 10:30 sati.

Poziv za radno mjesto pod brojem 3 (PDF)
Poziv za radno mjesto pod brojem 1 i 2 (PDF)

Go to top