chapter01.jpg

Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 9. rujna 2020. (NN 100/20) za radno mjesto:

  1. Stručni suradnik za financijsko-računovodstve poslove
  2. Stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove-financijsko planiranje i izvještavanje

pozivamo kandidate na pisanu provjeru znanja koja će se održati u utorak 6. listopada 2020. godine u dvije grupe.

Prva grupa (od rednog broja 1 do 7) u 14:30 sati na adresi Nike Grškovića 1, Zagreb.

Druga grupa (od rednog broja 8 do 12) u 16:00 sati na adresi Nike Grškovića 1, Zagreb.

Poziv (PDF)

Go to top