chapter06.jpg

Natječaji za radna mjesta


Pozivaju se na testiranje kandidati koji su se javili na sljedeće natječaje:

1. voditelj odsjeka financijske operative – jedan izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb

Poziv (PDF)

2. viši stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove – financijska kontrola i likvidatura dokumenata - jedan izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb

Poziv (PDF)


Temeljem članka 9 Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i članaka 8 i 22 Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećem radnom mjestu: suradnik konzervatora fotografa - 1 izvršitelj (m/ž) u Fotolaboratoriju, rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Rok prijave na natječaj je 19. 8. 2019.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 12. srpnja 2019. godine - NN 67/19) za radno mjesto pod rednim brojem 3. konzervator arheolog – 1 (jedan) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za podvodnu arheologiju, Služba za arheološku baštinu, obavještavamo da će se pisano testiranje u trajanju od 60 minuta održati 2. kolovoza 2019. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)


1. Voditelj Odsjeka financijske operative - jedan izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb

2. Viši stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove- financijska kontrola i likvidatura dokumenata - jedan izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb

3. Konzervator arheolog - jedan izvršitelj (m/ž) u Odjelu za podvodnu arheologiju, Služba za arheološku baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 (osam) dana od objave - do zaključno 22. srpnja 2019. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 7. lipnja 2019. godine - NN 57/19) za radno mjesto pod rednim brojem 2. stručni savjetnik za kadrovske poslove - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, objavljujemo rezultate testiranja.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 7. lipnja 2019. godine - NN 57/19) za radno mjesto pod rednim brojem 1. stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zaštitu na radu i opće tehničke poslove, Služba za nabavu i opće tehničke poslove − rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci - mjesto rada Zagreb, objavljujemo rezultate testiranja.

Rezultati i poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 7. lipnja 2019. godine - NN 57/19) za radno mjesto pod rednim brojem 1. stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zaštitu na radu i opće tehničke poslove, Služba za nabavu i opće tehničke poslove, objavljujemo poziv na testiranje kandidata 2. srpnja 2019. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 7. Lipnja 2019. Godine - NN 57/19) za radno mjesto pod rednim brojem 2. stručni savjetnik za kadrovske poslove - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, objavljujemo poziv na testiranje kandidata 2. srpnja 2019. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto pod rednim brojem: 2. suradnik za kadrovske poslove - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova − rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 3 mjeseca - mjesto rada Zagreb, objavljujemo rezultate testiranja.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto pod rednim brojem: 4. suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – zamjena za nenazočnog radnika, mjesto rada Dubrovnik, objavljujemo rezultate testiranja.

Rezultati (PDF)

Go to top