chapter09.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 4. veljače 2022. (NN 16/2022) za radno mjesto pod rednim brojem

4. suradnik restauratora tehničara (SSS) jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek Službe za odjele izvan Zagreba 1, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do dva (2) mjeseca, mjesto rada Osijek

pozivaju se kandidati da pristupe pisanoj provjeri znanja u trajanju od 60 minuta 4. ožujka 2022. u 11 h na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Fakultetska 4, Osijek.

Nakon pisane provjere znanja bit će obavljen razgovor s kandidatima koji prođu bodovni prag.

Tekst poziva (PDF)


Djelomično se obustavlja postupak Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog 4. veljače 2022. godine u NN 16/2022, biltenu broj 24 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda te Ministarstva kulture i medija RH za radno mjesto pod rednim brojem 5, voditelj administracije službe za nepokretnu baštinu (SSS / VŠS) – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Službi za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do dva (2) ili tri (3) mjeseca, ovisno o stručnoj spremi izabranog kandidata, mjesto rada Zagreb.

Tekst odluke (PDF)


Hrvatski restauratorski zavod raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

 1. stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zaštitu na radu i opće tehničke poslove Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,
 2. viši stručni savjetnik za nabavu - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave Odjela za poslove nabave Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,
 3. suradnik konzervatora-restauratora  - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Zadar Službe za odjele izvan Zagreba 2, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zadar,
 4. konzervator-restaurator - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik Službe za odjele izvan Zagreba 2, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Dubrovnik,
 5. stručni suradnik za nabavu - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave Odjela za poslove nabave Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,
 6. domar - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku općih tehničkih poslova Odjela za zaštitu na radu i opće tehničke poslove Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do dva (2) mjeseca, mjesto rada Zagreb.
 7. suradnik restauratora tehničara - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Stolarskoj radionici Odjela za namještaj i drvene konstrukcije Službe za pokretnu baštinu, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do dva (2) mjeseca, mjesto rada Zagreb.

Rok za prijavu na natječaj je osam (8) dana od dana objave, zaključno sa 28. veljače 2022.

Tekst natječaja (PDF)


Hrvatski restauratorski zavod raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

 1. administrator (SSS / VŠS) – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Split Službe za odjele izvan Zagreba 2, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do dva (2) ili tri (3) mjeseca ovisno o stručnoj spremi izabranog kandidata, mjesto rada Split.
 2. suradnik fotografa tehničara (SSS) / suradnik višeg fotografa tehničara specijalista (VŠS) / suradnik konzervatora fotografa (VSS) – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Fotolaboratoriju Informacijsko-dokumentacijskog odjela Zajedničke stručne službe, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do dva (2) ili tri (3) ili šest (6) mjeseci ovisno o stručnoj spremi izabranog kandidata, mjesto rada Zagreb.
 3. suradnik konzervatora arheologA (VSS) – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za kopnenu arheologiju, sjedište Zagreb Službe za arheološku baštinu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.
 4. suradnik restauratora tehničara (SSS) – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek Službe za odjele izvan Zagreba 1, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do dva (2) mjeseca, mjesto rada Osijek.
 5. voditelj administracije službe za nepokretnu baštinu (SSS / VŠS) – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Službi za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do dva (2) ili tri (3) mjeseca ovisno o stručnoj spremi izabranog kandidata, mjesto rada Zagreb.
 6. stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove (VSS) – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za knjigovodstvo Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.
 7. suradnik konzervatora arhitekta (VSS) – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za graditeljsko nasljeđe Službe za nepokretnu baštinu, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa dana 29. listopada 2021. godine - NN 117/2021 za radno mjesto pod rednim brojem:

 1. suradnik konzervatora-restauratora – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za tekstil Odjela za tekstil, papir i kožu Službe za pokretnu baštinu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

poziva se kandidat Š. D. (1982.) da pristupi praktičnoj provjeri znanja i razgovoru 28. prosinca 2021. godine u 10:00 sati na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Ilica 44/II, Zagreb.

Tekst poziva (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa dana 29. listopada 2021. godine - NN 117/2021 za radno mjesto pod rednim brojem:

 1. suradnik konzervatora-restauratora - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za tekstil Odjela za tekstil, papir i kožu Službe za pokretnu baštinu na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

pozivaju se kandidati da pristupe pisanoj provjeri znanja u trajanju od 60 minuta koja će se održati 17. prosinca 2021. godine u 14:30 sati na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Ilica 44/II, Zagreb.

Tekst poziva (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 17. studenoga 2021. za radno mjesto

 1. suradnik konzervatora-restauratora (naziv i vrsta radnog mjesta po Uredbi: radno mjesto službenika I. vrste: suradnik konzervatora-restauratora) – pripravnik/ca - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Šibenik Službe za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Šibenik s početkom u 10 sati na adresi Porinova 2a, Split

pozivaju se niže navedeni kandidati da pristupe usmenoj provjeri znanja.

Tekst poziva (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 17. studenoga 2021. za radno mjesto

 1. suradnik konzervatora-restauratora (naziv i vrsta radnog mjesta po Uredbi: radno mjesto službenika I. vrste: suradnik konzervatora-restauratora) – pripravnik/ca - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik Službe za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Dubrovnik s početkom u 9 sati na adresi Mokošica, Ljetnikovac Stay, Batahovina bb, Dubrovnik.

pozivaju se niže navedeni kandidati da pristupe usmenoj provjeri znanja.

Tekst poziva (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 29. listopada 2021. ( NN 117/2021) za radno mjesto

 • stručni savjetnik za pravne poslove – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu općih pravnih i administrativnih poslova Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

pozivaju se niže navedeni kandidati da pristupe pisanoj provjeri znanja 26. studenoga 2021. u 10 h na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Zmajevac 8, Zagreb.

Tekst poziva (PDF)


Hrvatski restauratorski zavod raspisuje  natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

 1. suradnik konzervatora-restauratora (naziv i vrsta radnog mjesta po Uredbi: radno mjesto službenika I. vrste: suradnik konzervatora-restauratora) – pripravnik/ca - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Šibenik Službe za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Šibenik.
 2. suradnik konzervatora-restauratora (naziv i vrsta radnog mjesta po Uredbi: radno mjesto službenika I. vrste: suradnik konzervatora-restauratora) – pripravnik/ca - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik Službe za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Dubrovnik.

Prijave se primaju do zaključno 25. studenoaga 2021.

Tekst natječaja (PDF)

Go to top