chapter01.jpg

Natječaji za radna mjesta


Prema natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 30. kolovoza 2019. (NN 81/2019) za radno mjesto pod rednim brojem 1. suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek, Služba za odjele izvan Zagreba 1, objavljujemo poziv na testiranje.

Poziv (PDF)


Prema natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 30. kolovoza 2019. (NN 81/2019) za radno mjesto pod rednim brojem 3. suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za kamenu plastiku, mjesto rada Zagreb, objavljujemo poziv na testiranje.

Poziv (PDF)


Prema natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 30. kolovoza 2019. (NN 81/2019) za radno mjesto pod rednim brojem 2. suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zidno slikarstvo i mozaik, mjesto rada Rijeka, objavljujemo poziv na testiranje i razgovor.

Poziv (PDF)


Po objavi natječaja za radno mjesto suradnika konzervatora fotografa od 9. 8. 2019. (Narodne novine br. 76/19) obavještavamo da će se praktično testiranje održati u ponedjeljak, 23. 9. 2019. u 11 sati na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Zmajevac 8, Zagreb.

Poziv (PDF)


Po objavljivanju natječaja za suradnika konzervatora fotografa od 9. kolovoza 2019. (Narodne novine br. 76/19) obavještavamo da će se pisano testiranje u trajanju od 30 minuta održati u srijedu, 18. rujna 2019. u 10,30 sati na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)


Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

  1. Suradnik konzervatora-restauratora – jedan izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek, Služba za odjele izvan Zagreba 1, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Osijek
  2. Suradnik konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zidno slikarstvo i mozaik, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Rijeka
  3. Suradnik konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za kamenu plastiku, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 (osam) dana od objave - do zaključno 9. rujna 2019. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Pozivaju se na testiranje kandidati koji su se javili na sljedeće natječaje:

1. voditelj odsjeka financijske operative – jedan izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb

Poziv (PDF)

2. viši stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove – financijska kontrola i likvidatura dokumenata - jedan izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb

Poziv (PDF)


Temeljem članka 9 Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i članaka 8 i 22 Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećem radnom mjestu: suradnik konzervatora fotografa - 1 izvršitelj (m/ž) u Fotolaboratoriju, rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Rok prijave na natječaj je 19. 8. 2019.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 12. srpnja 2019. godine - NN 67/19) za radno mjesto pod rednim brojem 3. konzervator arheolog – 1 (jedan) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za podvodnu arheologiju, Služba za arheološku baštinu, obavještavamo da će se pisano testiranje u trajanju od 60 minuta održati 2. kolovoza 2019. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)


1. Voditelj Odsjeka financijske operative - jedan izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb

2. Viši stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove- financijska kontrola i likvidatura dokumenata - jedan izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb

3. Konzervator arheolog - jedan izvršitelj (m/ž) u Odjelu za podvodnu arheologiju, Služba za arheološku baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 (osam) dana od objave - do zaključno 22. srpnja 2019. godine.

Tekst natječaja (PDF)

Go to top