chapter08.jpg

Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa dana 26. ožujka 2021. godine - NN 30/21 na radnom mjestu

  • suradnik konzervatora-restauratora - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne djelatnice na rad, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Dubrovnik

pozivaju se kandidati da pristupe pisanoj provjeri znanja.

Poziv (PDF)

Go to top