chapter09.jpg

Hrvatski restauratorski zavod ima čast pozvati Vas na predavanje Katarine Alamat Kusijanović „500 godina rođenja Jacopa Tintoretta i tajne oltarne pale iz korčulanske katedrale” u ponedjeljak, 17. lipnja, 2019. godine u 20 sati (dvorana pape Ivana Pavla II, Poljana P. Miličevića 4, Dubrovnik).

Predavanje će se održati u sklopu edukativnih aktivnosti za javnost koje organizira Hrvatski restauratorski zavod unutar projekta “Ruralna, poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija”. Nositelj projekta je Dubrovačko-neretvanska županija, a administrativno ga vodi Regionalna agencija DUNEA s deset partnera. Projekt sufinancira Europska unija kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije „Priprema i provedba integriranog razvojnog programa temeljenog na obnovi kulturne baštine“.

500 godina rođenja Jacopa Tintoretta i tajne oltarne pale iz korčulanske katedrale

Obilježavajući 500. godišnjicu rođenja Jacopa Robustija Tintoretta, organizirana su brojna predavanja i izložbe u svijetu. Hrvatski restauratorski zavod tim se aktivnostima pridružuje predavanjem o Tintorettovoj oltarnoj pali iz katedrale sv. Marka u Korčuli. Konzervatorsko-restauratorska istraživanja na toj slici rezultirala su brojnim novim spoznajama o načinu rada toga velikog slikara. Zbog majstorova predomišljanja, promjena na likovima i pristupa građenju kompozicije, otkrivenima tijekom radova, djelo je i pripisano ruci samog Tintoretta. Usporedno su rasvijetljene i okolnosti nastanka djela, uključujući i pojedinosti o u svezi narudžbi oltarne pale koja prikazuje lik sv. Marka, zaštitnika Venecije i titulara katedrale u Korčuli.

Pozivnica (PDF)

Go to top