chapter02.jpg

O projektu

Trajanje projekta: 1. lipnja 2017. – 30. studenoga 2019.

Opći cilj projekta: Istraživanje i promocija rada i djela članova kiparske obitelji Straub koji su tijekom 18. stoljeća djelovali na području današnje Njemačke, Austrije, Slovenije i Hrvatske

Vrijednost projekta: 425.141,00 €

Financijska podrška: Europska komisija, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu i kulturnu politiku, program Kreativna Europa - projekti suradnje, Ministarstvo kulture RH, Bavarsko državno ministarstvo obrazovanja, znanosti i umjetnosti

Projekt provode: Hrvatski restauratorski zavod (vodeći partner), Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište u Grazu

Sažetak projekta

Hrvatski restauratorski zavod, zajedno s partnerima iz Njemačke, Austrije i Slovenije, provodi međunarodni projekt Tragom umjetnosti obitelji Straub (Tracing the Art of the Straub Family) koji Europska komisija financira kroz program Kreativna Europa za potporu europskim projektima suradnje na području kulture.

Projekt Tragom umjetnosti obitelji Straub usmjeren je istraživanju i promociji rada i djela članova kiparske obitelji Straub koji su tijekom 18. stoljeća djelovali na području današnje Njemačke, Austrije, Slovenije i Hrvatske, ostavivši u naslijeđe kulturnu i sakralnu baštinu, osobito oltare i propovjedaonice, velike umjetničke vrijednosti. Petorica braće iz obitelji Straub bili su vodeći kipari svoga vremena u sredinama u kojim su djelovali: Johann Baptist (1704. - 1784.) u Münchenu, Philipp Jakob (1706. - 1774.) u Grazu, Joseph (1712. - 1756.) u Mariboru, Johann Georg (1721. - 1773.) u Radgoni i Franz Anton (1726. - 1774/6.) u Zagrebu. Potekli su iz iste kiparske i stolarske radionice oca Johanna Georga u Wiesensteigu, a dijelom su učili i jedan od drugoga. Nadograđivali su znanje u drugačijim okolnostima, u interakciji s vlastitim kulturnim okruženjem. Premda sasvim sigurno nisu posjedovali isti karakter i talent, svi su postali uspješni i utjecajni, čak i vodeći kipari na prostorima gdje su djelovali. Razloge tog uspjeha možemo tražiti u dobrom tehničkom temelju njihovog umijeća – metieru - kao i u prilagodljivosti koju su usvojili kao način umjetničkog djelovanja, a koja ne bi bila moguća bez vrhunske zanatske osposobljenosti. Uz zajednički im leksik rokokoa izgradili su ipak posve različita djela koja, pored toga što svjedoče o njihovom osobnom talentu, govore i o ukusu i svjetonazoru društva u kojem i za koje su radili.

Kiparstvo braće Straub u različitoj je mjeri istraženo unutar nacionalnih povijesti umjetnosti, pri čemu su temeljitije istraženi Johann Baptist i Philipp Jakob, a daleko manje ostala braća. Identifikacija djela najmlađeg Strauba – Franza Antona – temeljena je isključivo na stilskoj usporedbi s radom njegove braće i dosad nije potvrđena pisanim dokumentima. Stoga je neophodno provesti dodatna arhivska istraživanja, ali također istraživanja proširiti egzaktnim usporednim istraživanjima materijala, tehnologije i načina gradnje skulptura i većih stolarsko-skulpturalnih cjelina poput oltara i propovjedaonica. Komparativna istraživanja rada braće Straub trebala bi razjasniti važnost ove obitelji u oblikovanju i širenju pojedinih stilskih obilježja rokokoa u kontekstu srednjoeuropske umjetnosti. Ona također mogu rasvijetliti socijalne, političke i opće kulturne temelje koji su uvjetovali preoblikovanje stila na određeni način kod pojedinog od njih. Stoga, proučavajući djela braće Straub, upoznajemo bolje i kulturno okruženje u kojem su djelovali.

U okviru projekta provest će se evidentiranje i arhivsko istraživanje cjelokupnog opusa članova kiparske obitelji Straub, pri čemu će se na pojedinim umjetninama izvesti i osnovna konzervatorsko-restauratorska istraživanja kao preduvjet budućeg restauriranja. Svi rezultati istraživanja objavljuju se redovito na hrvatskom, engleskom, slovenskom i njemačkom jeziku na web-stranicama projekta, a u okviru projekta pripremit će se i izdati i monografija o radu i djelu članova obitelji Straub s cjelovitim katalogom umjetnina.

Go to top