chapter04.jpg

Trajanje projekta: 1. siječnja 2017. – 1. siječnja 2020.

Opći cilj projekta: Obnova kulturne baštine na otoku Korčuli, Mljetu i Dubrovačkom primorju s ciljem stvaranja integralne kulturno-turističke destinacije

Vrijednost projekta: 32,6 milijuna kuna

Financijska podrška: Europska unija – Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (85%)

Projekt provode: Dubrovačko-neretvanska županija, Regionalna razvojna agencija DUNEA, Korčulanska razvojna agencija KORA, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatski restauratorski zavod, Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije, Obrt za restauriranje namještaja Depolo, Dominium travel

Sažetak projekta

Integrirani razvojni program „Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija” Dubrovačko-neretvanske županije temelji se na obnovi kulturne baštine s ciljem stvaranja integralne kulturno-turističke destinacije koja uključuje ruralna i udaljena područja, povezana u jedinstveni turistički proizvod. Projekt obuhvaća obnovu i prenamjenu četiriju vrijednih kulturnih lokacija na otoku Korčuli, Mljetu i Dubrovačkom primorju te izradu digitalne aplikacije za posjetitelje.

Nositelj projekta je Dubrovačko-neretvanska je županija, a provedbu koordinira Regionalna razvojna agencija DUNEA. Službeni naziv projekta je „Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija”, no zbog jednostavnije komunikacije u javnosti odabrano je novo ime - „Putevima prošlosti”.

Projektom je obuhvaćena obnova palače Ismaeli-Gabrielis u Gradu Korčuli u kojoj je smješten Muzej grada, obnova župne kuće u Dubrovačkom primorju koja će se prenamijeniti u Zavičajnu kuću Dubrovačkog primorja, izgradnja Muzeja zlata i srebra u mjestu Smokvica, rekonstrukcija tzv. Austrijskog puta na Mljetu te uspostava tematske staze Babino polje na Mljetu.

Uz Dubrovačko-neretvansku županiju i Regionalnu razvojnu agenciju DUNEA-u, u projektu sudjeluje još 10 partnera. Županija provodi komponentu uspostave sustava besplatnog pristupa internetu na lokacijama kulturnih dobara uključenih u projekt. Agencija DUNEA, osim što operativno vodi provedbu projekta, zadužena je i za komponentu digitalnog pristupa kulturnoj baštini, odnosno dostupnost putem pametne kartice i mobilne aplikacije. Kao partner na projektu sudjeluje i Korčulanska razvojna agencija KORA, koja će provesti istraživanje o životu u staroj gradskoj jezgri Korčule te potencijalima njezinog razvoja, a po završenom istraživanju predviđeno je i izdavanje knjige na ovu temu. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku zadužen je za komponentu aktivnosti koja se odnosi na istraživanje s ciljem stvaranja novog turističkog proizvoda te kasniju provedbu edukacija za dionike u turizmu. Hrvatski restauratorski zavod kroz projekt će opremiti laboratorij za konzervatorsko-restauratorska istraživanja u ljetnikovcu Stay te provesti istraživanja na kulturnim dobrima uključenim u projekt. Uspostavom znanstvenog laboratorija specijaliziranog za istraživanja koja prethode radovima na zaštiti i obnovi kulturnih dobara, stvara se preduvjet za daljnji razvoj konzervatorsko-restauratorske djelatnosti kao temelja očuvanja kulturne baštine.

Za komponentu promocije projektnih rezultata, odnosno nove turističke ponude nastale kao rezultat projektnih aktivnosti, zadužena je Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije, koja će projekt predstaviti na turističkim sajmovima u Londonu, Parizu i Berlinu. Budući da je riječ o integriranom projektu temeljenom na obnovi kulturne baštine, u projekt su, kao partneri, uključeni i privatni poduzetnici – Obrt za restauriranje namještaja Depolo iz Korčule te putnička agencija Dominium travel iz Dubrovnika.

Go to top