chapter09.jpg

dunea blog

(Dubrovnik, 27. svibnja – 1. lipnja 2019.)

U sklopu projekta „Ruralno poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija“ (sufinanciranog sredstvima Europske unije kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije „Priprema i provedba integriranog razvojnog programa temeljenog na obnovi kulturne baštine“) na Restauratorskom odjelu Dubrovnik Hrvatskog restauratorskog zavoda uspostavljen je laboratorij za mikropresjeke. Neizostavni dio projekta su edukacija i osposobljavanje djelatnika Odjela za rad mikroskopom Carl Zeiss Axio Imager.A2 microscope.

U rujnu 2018. godine u prostorima novouspostavljenog laboratorija za mikropresjeke održan je prvi, dvotjedni dio edukacije. Nakon toga su djelatnici Restauratorskog odjela Dubrovnik primjenjivali stečeno znanje, a od 27. svibnja do 1. lipnja 2019. godine je realiziran drugi dio edukacije, također pod vodstvom Carla Galliana Lallija, umirovljenog djelatnika Opificia delle Pietre Dure i predavača na studiju restauriranja u Firenci.

Fotoalbum

Revidirani su rezultati izrade i interpretacije mikropresjeka provedeni u razdoblju nakon prvog dijela edukacije. Na uzorcima slike Nikole Božidarevića Navještenje, izvedene u tehnici tempere i pozlate na drvu iz Muzeja Dominikanskog samostana u Dubrovniku, proveden je cjeloviti postupak od uzorkovanja i izrade mikropresjeka do njihova iščitavanja. Pregledan je i uspostavljeni način vođenja i pohrane dokumentacije laboratorija.

Go to top