chapter03.jpg

Šesti broj časopisa Portal, godišnje znanstveno-stručne publikacije Hrvatskoga restauratorskog zavoda, objedinjuje šesnaest priloga posvećenih temama iz zaštite kulturne baštine, od toga pet izvornih znanstvenih radova, četiri prethodna priopćenja, četiri pregledna i tri stručna rada. Uz članke, časopis sadrži i ukupan pregled svih programa istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova HRZ-a provedenih u 2014. godini, u obliku kataloških jedinica na priloženome DVD-u.

Dvojezični katalog objavljen je uz istoimenu izložbu postavljenu u Muzeju Mimara (18. 5. - 13. 9. 2015.) i Žitnici Rupe, Dubrovački muzeji (15. 7. - 30. 9. 2016.). Izložba je izazvala veliku pozornst publike i međunarodne stručne javnosti, a predstavila je vrijedan arheološki materijal s trgovačkog broda koji je krajem 16. stoljeća potonuo u pličini Sveti Pavao kod otoka Mljeta.

Skulpture sv. Ivana Krstitelja i sv. Jakova, djela radionice Paola Campse iz prve polovice 16. stoljeća, pronađene su slučajno tijekom pregleda inventara crkve i samostana sv. Franje Ašiškog na Krku.

 

Peti broj časopisa Portal objedinio je sedamnaest tekstova posvećenih temama iz zaštite kulturne baštine. Među njima je devet izvornih znanstvenih radova, dva prethodna priopćenja, dva pregledna rada i dva stručna. Novost je da tekstovi novog broja više nisu raspoređeni prema već ranije postavljenoj strukturnoj podjeli (nepokretna, pokretna i arheološka baština) već su predstavljeni kronološki.

Go to top