chapter10.jpg

Katalog »Zidno slikarstvo Grada Dubrovnika« rezultat je višegodišnjega rada djelatnika Hrvatskoga restauratorskog zavoda i suradnika na istraživanju i obnovi spomenika dubrovačkoga područja te programa katalogiziranja zidnih slika koji se od 2011. godine provodi uz potporu Grada Dubrovnika.

Povodom 10. obljetnice djelovanja Restauratorskog odjela u Rijeci pri Hrvatskome restauratorskom zavodu 16. studenog 2016. organiziran je znanstveno-stručni skup na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Šesti broj časopisa Portal, godišnje znanstveno-stručne publikacije Hrvatskoga restauratorskog zavoda, objedinjuje šesnaest priloga posvećenih temama iz zaštite kulturne baštine, od toga pet izvornih znanstvenih radova, četiri prethodna priopćenja, četiri pregledna i tri stručna rada. Uz članke, časopis sadrži i ukupan pregled svih programa istraživanja i konzervatorsko-restauratorskih radova HRZ-a provedenih u 2014. godini, u obliku kataloških jedinica na priloženome DVD-u.

Dvojezični katalog objavljen je uz istoimenu izložbu postavljenu u Muzeju Mimara (18. 5. - 13. 9. 2015.) i Žitnici Rupe, Dubrovački muzeji (15. 7. - 30. 9. 2016.). Izložba je izazvala veliku pozornst publike i međunarodne stručne javnosti, a predstavila je vrijedan arheološki materijal s trgovačkog broda koji je krajem 16. stoljeća potonuo u pličini Sveti Pavao kod otoka Mljeta.

Go to top