chapter03.jpg

Sveti Brcko u Kalniku iznimno je vrijedan sakralni objekt, zbog sačuvane povijesne slojevitosti i zbog umjetničkog dosega fragmentarno sačuvanog zidnog oslika iz 14. stoljeća u lađi te rijetke cjelovitosti kasnosrednjovjekovnog oslika u svetištu. Otkrivanje, restauraciju i valorizaciju zidnih slika polovicom prošloga stoljeća provela je Ana Deanović pa su na tragu njezina nedovršenog rada djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda 2012. godine počeli opsežna arhivska, prirodoznanstvena i konzervatorsko-restauratorska istraživanja. Njima su potvrđene pretpostavke o graditeljskoj genezi crkve od 14. do 20. stoljeća, utvrđeni izvorni materijali i tehnologije izvedbe najranijih slojeva u crkvi te su uz dotad nepoznate ranije arhitektonske elemente, otkrivena još četiri fragmenta zidnog oslika koja pripadaju istom ciklusu s odlikama kvalitetnog talijanskogtrečenta.

 

U prvoj polovici 17. stoljeća šibenske crkve opremale su se vrlo kvalitetnim drvenim oltarima. Pretpostavlja se da su svi izrađeni u venecijanskim radionicama, a potom morskim putem dopremljeni u Šibenik. Sačuvano je čak devet oltara datiranih u to razdoblje. Nepovoljna ekonomska i politička situacija u Dalmaciji usporila je sva veća ulaganja, nužna da bi se slijedili trendovi u opremanju crkava i zamjenjivali dotrajali oltari.

 

Župna crkva sv. Nikole spominje se 1266. godine, a 1441. godine dobiva gotičko višekutno svetište, nadsvođeno zvjezdastim svodom. Dograđivanje bočnih kapela počelo je 1659. godine, a one su u velikoj obnovi u baroknom stilu iz šezdesetih godina 18. stoljeća spojene u bočne brodove i opremljene novim oltarima.

 

Krčka slika Sacra conversazione (280 x 190 x 1,8 cm) jedna je od najvećih renesansnih slika na drvu u našoj zemlji. Povijesno-umjetničke analize upućuju na autorstvo radionice Bernardina Licinija, slikara bergamskog porijekla djelatnog u Veneciji u prvoj polovici 16. stoljeća. Unutar njegova opusa, krčka slika iz 1531. godine jedna je od ukupno tri sačuvane oltarne pale velikog formata naslikane na drvu. Prva je nastala 1530. godine za crkvu San Vito u Ferrari, a druga je glasovita Sacra conversazione iz 1535. godine, naslikana za crkvu Santa Maria Gloriosa dei Frari u Veneciji. U dnu slike vidljiv je natpis MDXXXI / SVPTIB. P.F.P. CRASSOVICH. DE. VEGLA, što svjedoči o tome da se radi o donaciji obitelji Krašović iz grada Krka 1531. godine.

 
Go to top