chapter04.jpg

U Europskoj godini kulturne baštine predstavljeni su dovršeni konzervatorsko-restauratorski radovi na poliptihu Uznesenja Bogorodice iz crkve sv. Marije na otoku Šipanu, na najvećoj lokalnoj „festi“, Danu Gospe od Karmena (16. srpnja) u crkvi sv. Marije u Pakljeni. Na glavnom oltaru župne crkve sv. Marije očuvan je poliptih Kristofora Krile Antunovića, vodeće osobe dubrovačkog slikarstva druge polovice 16. stoljeća.

 

Crkva sv. Jurja nalazi se na sjevernom dijelu stare gradske jezgre Buzeta, na njegovoj najvišoj koti. Njezina je unutrašnjost jednostavnog longitudinalnog oblika s povišenim svetištem i prigrađenom apsidom. Zaštitni radovi na slikarskom inventaru crkve počeli su 2002. godine, a ubrzo su uslijedili i sveobuhvatni radovi u unutrašnjosti crkve koje je u cijelosti proveo Hrvatski restauratorski zavod.

 

U Europskoj godini kulturne baštine predstavljamo dovršenu fazu arheoloških istraživanja te projekt prezentacije srednjovjekovnog gradišta Turčišće – Gradišće kod Domašinca.

 

Sveti Brcko u Kalniku iznimno je vrijedan sakralni objekt, zbog sačuvane povijesne slojevitosti i zbog umjetničkog dosega fragmentarno sačuvanog zidnog oslika iz 14. stoljeća u lađi te rijetke cjelovitosti kasnosrednjovjekovnog oslika u svetištu. Otkrivanje, restauraciju i valorizaciju zidnih slika polovicom prošloga stoljeća provela je Ana Deanović pa su na tragu njezina nedovršenog rada djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda 2012. godine počeli opsežna arhivska, prirodoznanstvena i konzervatorsko-restauratorska istraživanja. Njima su potvrđene pretpostavke o graditeljskoj genezi crkve od 14. do 20. stoljeća, utvrđeni izvorni materijali i tehnologije izvedbe najranijih slojeva u crkvi te su uz dotad nepoznate ranije arhitektonske elemente, otkrivena još četiri fragmenta zidnog oslika koja pripadaju istom ciklusu s odlikama kvalitetnog talijanskogtrečenta.

 
Go to top