chapter05.jpg

U Europskoj godini kulturne baštine predstavljamo dovršenu fazu arheoloških istraživanja te projekt prezentacije srednjovjekovnog gradišta Turčišće – Gradišće kod Domašinca.

 

Sveti Brcko u Kalniku iznimno je vrijedan sakralni objekt, zbog sačuvane povijesne slojevitosti i zbog umjetničkog dosega fragmentarno sačuvanog zidnog oslika iz 14. stoljeća u lađi te rijetke cjelovitosti kasnosrednjovjekovnog oslika u svetištu. Otkrivanje, restauraciju i valorizaciju zidnih slika polovicom prošloga stoljeća provela je Ana Deanović pa su na tragu njezina nedovršenog rada djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda 2012. godine počeli opsežna arhivska, prirodoznanstvena i konzervatorsko-restauratorska istraživanja. Njima su potvrđene pretpostavke o graditeljskoj genezi crkve od 14. do 20. stoljeća, utvrđeni izvorni materijali i tehnologije izvedbe najranijih slojeva u crkvi te su uz dotad nepoznate ranije arhitektonske elemente, otkrivena još četiri fragmenta zidnog oslika koja pripadaju istom ciklusu s odlikama kvalitetnog talijanskogtrečenta.

 

U prvoj polovici 17. stoljeća šibenske crkve opremale su se vrlo kvalitetnim drvenim oltarima. Pretpostavlja se da su svi izrađeni u venecijanskim radionicama, a potom morskim putem dopremljeni u Šibenik. Sačuvano je čak devet oltara datiranih u to razdoblje. Nepovoljna ekonomska i politička situacija u Dalmaciji usporila je sva veća ulaganja, nužna da bi se slijedili trendovi u opremanju crkava i zamjenjivali dotrajali oltari.

 

Župna crkva sv. Nikole spominje se 1266. godine, a 1441. godine dobiva gotičko višekutno svetište, nadsvođeno zvjezdastim svodom. Dograđivanje bočnih kapela počelo je 1659. godine, a one su u velikoj obnovi u baroknom stilu iz šezdesetih godina 18. stoljeća spojene u bočne brodove i opremljene novim oltarima.

 
Go to top