chapter04.jpg

U desetom broju časopisa Portal, godišnjoj znanstveno-stručnoj publikaciji Hrvatskoga restauratorskog zavoda, okupljeno je dvanaest znanstvenih i stručnih tekstova posvećenih temama iz zaštite kulturne baštine. Pet je izvornih znanstvenih radova, tri prethodna priopćenja, jedan pregledni te tri stručna rada.

Varaždinske Toplice spominju se prvi put u povijesnim izvorima u ispravi kralja Bele III. izdanoj u Stolnom Biogradu 1181. godine kao posjed zagrebačkog kap - tola. U središtu nekadašnjeg topličkog kaštela nalazi se današnja župna crkva sv. Martina biskupa (sancti Martini de Toplica), važan spomenik gotičko-barokne sakralne arhitekture te urbanistička i spomenička vrijednost Varaždinskih Toplica.

 

Župna crkva Svetoga Duha nalazi se u središtu mjesta Feričanci, a prvi put se spominje 1801. godine, kad je počela njezina gradnja. Dotad se bogoslužje održavalo u jednobrodnoj drvenoj kapeli sv. Bartola iz 17. stoljeća, koja se nalazila na prostoru današnjega župnog dvorišta. Župa u Feričancima osnovana je bez odgovarajućeg sakralnog objekta pa je pod utjecajem zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca i pod patronatom Ivana Karla pl. Mihalovića sagrađena crkva 1803. godine.

 

Hrvatski je restauratorski zavod u suradnji s Vijećem za kulturu i znanost Dubrovačke biskupije 5. studenoga 2019. godine predstavio publikaciju Konzerviranje i restauriranje arhivskog gradiva iz perioda Dubrovačke Republike.

 
Go to top