chapter08.jpg

(Dubrovnik, 13. – 27. rujna 2018.)

U sklopu projekta Ruralno poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija, financiranog iz strukturnih fondova EU-a, predviđeno je uspostavljanje laboratorija za mikropresjeke u Restauratorskom odjelu Dubrovnik Hrvatskog restauratorskog zavoda. Neizostavni dio projekta je edukacija i osposobljavanje za rad mikroskopom Carl Zeiss Axio Imager.A2 microscope u sklopu tečaja optičkog mikroskopiranja i mikroanaliza.

Od 13. do 27. rujna 2018. godine u prostorima novouspostavljenog laboratorija za mikropresjeke u ljetnikovcu Stay na Batahovini održan je prvi, dvotjedni dio edukacije. Autor koncepta uspostavljanja laboratorija i edukacije te neposredni edukator bio je Carlo Galliano Lalli, umirovljeni djelatnik Opificia delle Pietre Dure i predavač studija restauracije Palazzo Spinell u Firenci.

Tečaj je obuhvatio teorijsku uvodnu edukaciju o temeljnim tehnikama i tehnologijama slikarstva, polikromije i pozlate. Uslijedila su predavanja najprije popraćena izlaganjem kolege Lallija, a potom i praksom sudionika tečaja u svrhu stratigrafskog proučavanja tehnologije izvedbe i utvrđivanja gradbenih materijala (izvornika, ali i materijala apliciranih u naknadnim konzervatorsko-restauratorskim zahvatima). Polaznici tečaja educirani su za korištenje optičkog mikroskopa, tj. za promatranje pod vidljivim i UV svjetlom uz pomoć objektiva različitih uvećanja (od 2,5 do 100 puta) te snimanje i pohranjivanje fotografija na pripadajućem kompjutoru. Proučavanje podrazumijeva opisivanje uzoraka, postavljanje hipoteza o mogućim pigmentima i vezivima te njihovo dokazivanje metodama osnovnih histokemijskih analiza i mikroanaliza. Edukacija je također obuhvatila tehnike uzorkovanja i polaganje uzoraka u poliestersku, odnosno epoksidnu smolu te brušenje i poliranje u svrhu proučavanja mikropresjeka. Prezentirane su i osnove arhiviranja mikropresjeka, njihova dokumentiranja i čuvanja te formiranja baze podataka temeljem evidentiranja u Knjigu mikropresjeka i Knjigu kartica umjetnina.

Definirane su i potrebne modifikacije na samom mikroskopu kako bi bio prilagođen konzervatorsko-restauratorskim potrebama. U vezi s tim, tehničko osoblje Zeissa rado se odazvalo pozivu za modificiranja opreme u skladu sa specifičnim potrebama primjene.

Koncept cjelovitog tečaja uz provedenu dvotjednu edukaciju čini i praktična primjena koja treba uslijediti: sistematiziranje novostečenih znanja i implementiranje u praksu. U 2019. godini održat će se drugi dio edukacije, u sklopu koje će se revidirati samostalna praksa te dopuniti i usavršiti stečena znanja. 

Go to top