chapter02.jpg

Hrvatski restauratorski zavod jedan je od partnera na trogodišnjem projektu (2017.-2020.) Ruralna poučna, kulturno-etnografska turistička atrakcija. Partneri na projektu su: Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA, Grad Korčula, Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o., Općina Smokvica, Općina Dubrovačko primorje, Općina Mljet, Hrvatski restauratorski zavod, Sveučilište u Dubrovniku, Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije, Obrt Restauriranje namještaja Depolo i Dominium travel d.o.o. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Laboratorij za mikropresjeke

U sklopu projekta uspostavljen je laboratorij stručno-znanstvena istraživanja u sklopu konzervatorsko-restauratorskih radova u prostoru Restauratorskog odjela Dubrovnik Hrvatskog restauratorskog zavoda (ljetnikovac Stay). Laboratorij je opremljen svjetlosnim mikroskopom za analize mikropresjeka gradbenih materijala kulturnih dobara.

Laboratorij je organiziran u dvama radnim prostorima. U prvom će se pripremati uzorci za mikroskopiranje, a u drugom će se mikropresjeci proučavati i fotodokumentirati mikroskopom i pripadajućom opremom. Provest će se stručno osposobljavanje konzervatora-restauratora s ciljem omogućavanja dinamičnijeg i aktivnijeg pristupa radovima, ali i evidenciji stanja umjetnina i prikupljanju podataka s terena, što će u konačnici rezultirati formiranjem sveobuhvatnije baze podataka o materijalima i tehnologijama gradnje.

Kreiranje komponente postava Zavičajne kuće u Slanom

Hrvatski restauratorski zavod pridonijet će cjelovitom projektu i kreiranjem komponente postava Zavičajne kuće u Slanom. Na primjeru oltara iz Slanog, baština će se prezentirati u sklopu postava Zavičajne kuće u Slanom, i to s aspekta izvedenih cjelovitih konzervatorsko-restauratorskih radova na umjetnini, obuhvaćajući i širi kontekst nastanka umjetnine s tehnološkog i društveno-povijesnog stajališta. Sadržaj izložbe će se uz uobičajene vizualne i komunikacijske medije, u katalozima i na panoima, prezentirati i suvremenijim medijima. Predviđena je izrada real-time 3D interaktivne prezentacije i videozapisa te aplikacija za prezentiranje sadržaja na mobilnim uređajima. Primjenom navedenih medija pridonosi se kvaliteti, sadržajnosti i dinamičnosti prezentacije, a posjetitelji mogu postati i aktivni akteri na izložbi. Izradom aplikacije za mobilne uređaje sadržaj postaje dostupniji i na dislociranim mjestima, čime diseminacija informacija postaje jednostavnija. Sadržaj će se moći pregledavati i u crkvi ispred oltara, ali i na bilo kojem mjestu ako se upotrijebi tzv. okidač, koji pokreće aplikaciju na uređaju.

Go to top