chapter05.jpg

ewaglos_knjiga_mEuropski ilustrirani pojmovnik konzervatorskoga i restauratorskoga nazivlja zidnoga slikarstva i arhitektonskih površina (European illustrated Glossary of Conseravation Terms for Wall Paintings and Architectural Surfaces) od petka, 30. 10. 2015. dostupan je u PDF-u na mrežnim stranicama projekta EwaGlos.

 

Pojmovnik sadrži engleske definicije pojmova s prijevodima na bugarski, francuski, hrvatski, njemački, mađarski, poljski, rumunjski, španjolski, talijanski i turski jezik.

Može se besplatno preuzeti u višoj rezoluciji (oko 99 MB) ili u nižoj rezoluciji (oko 48 MB). Pojmovnik je dostupan i u tiskanoj verziji kod izdavača Michael Imhof Verlag po cijeni od 69 eura. Tvrdo ukoričena knjiga veličine je 29,7 x 21 cm, ima 448 stranica i 276 slika u boji (ISBN 978-3-7319-0260-7).

Go to top