chapter01.jpg

valencija02_mU rujnu ove godine Hrvatski je restauratorski zavod održao niz radionica na nacionalnoj razini, namijenjenih upoznavanju konzervatora-restauratora koji se bave zidnim slikarstvom s projektom EwaGlos i dosadašnjim tijekom radova hrvatske stručne skupine na definiranju pojmova iz područja konzerviranja zidnoga slikarstva i arhitektonskih površina. Nedugo zatim, u Valenciji je održan drugi međunarodni sastanak konzorcija EwaGlos.

Kao član projekta EwaGlos, Hrvatski se restauratorski zavod obavezao održati radionicu na nacionalnoj razini o projektu tijekom njegova dvogodišnjeg trajanja. Zbog ograničenih sredstava radionica nije održana u Ludbregu, kako je bilo planirano, već su Ivan Srša i Katarina Gavrilica, članovi hrvatske stručne skupine koja sudjeluje u projektu, između 15. i 19. rujna 2014. obišli lokacije na kojima djeluju Odjel (Odsjek) za zidno slikarstvo i mozaik HRZ-a - Dubrovnik, Rijeku, Split i Zagreb i u njima održali predavanja o projektu EwaGlos. Ukupno je u radionicama sudjelovalo 16 osoba: po dvoje konzervatora-restauratora za zidno slikarstvo u Dubrovniku, Splitu i Rijeci, sedmero u Zagrebu, te profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu s dvojicom studenata.

Fotoalbum

Radionice su održane s ciljem upoznavanja konzervatora-restauratora s projektom EwaGlos te dosadašnjim tijekom radova na definiranju stručnih pojmova iz područja konzerviranja zidnoga slikarstva i arhitektonskih površina. Premda je svakoj članici projekta unaprijed dodijeljena skupina pojmova na izradu definicija, tijekom rada Hrvatski je stručni tim uvidio potrebu za naknadnim dodavanjem pojmova koji nisu u skupini odabranih za definiranje i komentiranje, ali su ipak bitni za njihovo razumijevanje. Primjerice, među pojmovima za koje se smatralo da nedostaju bili su materijali: kazein, mramorno brašno, pijesak, tesserae, vapnena voda i vosak. Namjera održavanja nacionalne radionice uoči 2. sastanka konzorcija EwaGlos bila je prezentiranje zaključaka Hrvatske nacionalne radionice ostalim članovima konzorcija s naglaskom na nedostatak navedenih pojmova, napose onih o materijalima, koji su važni za pojašnjenje tzv. „povijesnih pojmova“.

Sastanak konzorcija EwaGlos održan je u Valenciji između 23. i 26. rujna 2014. Tematski je bio podijeljen u tri cjeline: prva se odnosila na izlaganje predstavnika stručnih skupina pojedinih zemalja o dosadašnjem radu na određivanju pojmova, nakon čega je uslijedila rasprava. Neki su pojmovi redefinirani, srodni su pojmovi sažimani pod zajednički naziv (tzv. umbrella term), a neki su izbačeni. Nekolicina je novih pojmova naposljetku ipak uvrštena na listu pojmova odabranih za njihovo definiranje, među kojima su bili i prijedlozi hrvatske nacionalne radionice. 

U tom dijelu sastanka sudjelovali su članovi konzorcija: 

  • Pilar Bosch i Pilar Roig (Španjolska);
  • Angela Weyer, Barbara Hentschel i Barbara Neubauer (Njemačka);
  • Jean-Marc Vallet (Francuska);
  • Aysun Ozkose, Oana Qui i Eray Şahbaz (Turska);
  • Pop Van Deniel i Adrian Rauca (Rumunjska);
  • JoAnn Casar (Malta) i
  • Ivan Srša (Hrvatska).

Od vanjskih stručnjaka sudjelovali su:

  • Ursula Schäder-Saub, Dörthe Jacobs, Roland Lenz i Adrian Heritage (Njemačka);
  • Marta Gutmann (Rumunjska) i
  • Stefan Belishki (Bugarska).

Potkraj drugoga dana održan je sastanak članova konzorcija (General Assembly) na kojemu se raspravljalo o tehničkim detaljima vezanima uz projekt: primjerice, određeno je da korekcije obrađenih pojmova na engleskom jeziku hrvatska i njemačka skupina predaju na lektoriranje sredinom listopada 2014., dok za ostale stručne skupine termin za predaju na lekturu teče od sredine do kraja studenog 2014. Također je određeno da se održavanje 3. sastanka konzorcija u Marseilleu održi početkom ožujka 2015. do kada bi svi pojmovi trebali biti s engleskog prevedeni na jezike ostalih članova, te na talijanski, poljski, mađarski i bugarski jezik.

Treći dan održana je španjolska nacionalna radionica tijekom koje su članovi konzorcija studentima restauriranja predstavili rad institucija iz kojih dolaze, kao i vlastiti udio u radu na rječniku, s problemima i rješenjima koja su ponuđena za njihovo uklanjanje. Te će se prezentacije uvrstiti na službene mrežne stranice projekta EwaGlos

Zaključak sastanka u Valenciji može se ocijeniti uspješnim jer su najvećim dijelom otklonjene određene dvojbe, koje su se pojavile nakon prvog sastanka, a grupiranje pojedinih pojmova pod zajedničkim nazivnikom moglo bi olakšati njihovo razumijevanje. No, dosadašnje iskustvo u radu na rječniku upozorava na to da će se zasigurno javiti novi problemi koji će se morati rješavati usput, ispomažući se pritom znanjem ostalih kolega, kako onih neposredno uključenih u projekt tako i pridruženih vanjskih stručnjaka.

Naposljetku valja istaknuti odličnu organizaciju i neizmjernu ljubaznost španjolskih kolega koji su uložili veliki napor u realizaciji 2. sastanka konzorcija EwaGlos. Među ostalim omogućili su sudionicima posjet ateljeu Odjela za restauriranje zidnih slika na Politehničkom sveučilištu u Valenciji u kojem se održava praktični dio nastave te posjet radilištu u crkvi San Nicolás u Valenciji gdje se odvijaju opsežni restauratorski zahvati na restauriranju zidnih slika. 

Autor: Ivan Srša

Go to top