chapter01.jpg

Odjel za namještaj i drvene konstrukcije

Konzervator-restaurator, uža specijalnost namještaj
Voditeljica Odjela za namještaj i drvene konstrukcije

E-adresa: tannar@hrz.hr | Telefon: 01 4683 515 / 1318

Konzervator-restaurator
Odjel za namještaj i drvene konstrukcije

Telefon: 01 4680 440 / 1606

Konzervator-restaurator
Odjel za namještaj i drvene konstrukcije

E-adresa: ignjatovic@hrz.hr | Telefon: 01 4683 515 / 1318

Viši restaurator tehničar specijalist
Odjel za namještaj i drvene konstrukcije

E-adresa: mkolar@hrz.hr | Telefon: 01 4683 515 / 1608

Restaurator tehničar, uža specijalnost drvena polikromirana skulptura
Odjel za namještaj i drvene konstrukcije

E-adresa: mmrnjec@hrz.hr | Telefon: 01 4680 440 / 1603

Viši restaurator tehničar, uža specijalnost namještaj
Odjel za namještaj i drvene konstrukcije

E-adresa: rpavlek@hrz.hr | Telefon: 01 4683 515 / 1318

Suradnik konzervatora-restauratora
Odjel za namještaj i drvene konstrukcije

E-adresa: jcerovecki@hrz.hr

Go to top