chapter04.jpg

Odjel za drvenu polikromiranu skulpturu 1

Voditelj Odjela za drvenu polikromiranu skulpturu 1,
viši konzervator-restaurator, uža specijalnost polikromirana drvena skulptura

E-adresa: shodak@hrz.hr | Telefon: 01 4683 515 / 1331

Viši konzervator-restaurator, uža specijalnost drvena polikromirana skulptura
Odjel za drvenu polikromiranu skulpturu 1

E-adresa: hlcavalli@hrz.hr | Telefon: 01 4683 515 / 1331

Konzvator restaurator savjetnik, uža specijalnost polikromirana drvena skulptura
Odjel za drvenu polikromiranu skulpturu 1

E-adresa: sivankovic@hrz.hr | Telefon: 4556 510 / 1502

Viši konzervator-restaurator, uža specijalnost polikromirana drvena skulptura
Odjel za drvenu polikromiranu skulpturu 1

E-adresa: llalic@hrz.hr | Telefon: 01 4556 510 / 1504

Konzervator-restaurator, uža specijalnost polikromirana drvena skulptura
Odjel za drvenu polikromiranu skulpturu 1

E-adresa: ikoci@hrz.hr | Telefon: 01 4556 510 / 1501

Konzervator-restaurator, uža specijalnost polikromirana drvena skulptura
Odsjek 1 za drvenu polikromiranu skulpturu

E-adresa: mpostonjski@hrz.hr | Telefon: 01 4683 515 / 1331

Viši restaurator tehničar specijalist
Odjel za drvenu polikromiranu skulpturu 1

E-adresa: tjakopas@hrz.hr | Telefon: 01 4556 510 / 1504

Restaurator tehničar, uža specijalnost drvena polikromirana skulptura
Odjel za drvenu polikromiranu skulpturu 1

E-adresa: mzvonar@hrz.hr | Telefon: 01 4683 515 / 1320 / 1321 / 1322

Suradnik konzervatora-restauratora
Odjel za drvenu polikromiranu skulpturu 1

E-adresa: zbelic@hrz.hr | Telefon: 01 4683 515 / 1331

Konzervator-restaurator
Odjel za drvenu polikromiranu skulpturu 1

E-adresa: mcurkovic@hrz.hr

Go to top