chapter10.jpg

Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od18. veljače 2022. godine, NN 21/22, za radno mjesto pod rednim brojem

3. suradnik konzervatora-restauratora  - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Zadar Službe za odjele izvan Zagreba 2, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zadar,

pozivaju se kandidati na pisanu provjeru znanja u trajanju od 90 minuta u ponedjeljak 21. ožujka 2022. u 10 h na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zadru, Bedemi zadarskih pobuna bb.

Tekst poziva (PDF)

Go to top