chapter04.jpg

Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 18. veljače 2022, NN 21/22, za radno mjesto pod rednim brojem

4. konzervator-restaurator - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik Službe za odjele izvan Zagreba 2, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Dubrovnik,

pozivaju se kandidati na pisanu provjeru znanja u trajanju od 90 minuta u petak 18. ožujka 2022. u 9,30 h na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Dubrovniku, Batahovina bb, ljetnikovac Stay.

Tekst poziva (PDF)

Go to top