chapter10.jpg

Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 23. rujna 2020. (NN 104/20) za radno mjesto:

  1. Konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, radn na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom do šest (6) mjeseci, zamjena za nenazočnu djelatnicu, mjesto rada Dubrovnik.

pozivamo kandidata na usmenu provjeru znanja koja će se održati u utorak 13. listopada 2020.

Poziv (PDF)
Go to top