chapter01.jpg

Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa dana 8. travnja 2022. godine - NN 44/2022 - za radno mjesto pod rednim brojem

2. suradnik konzervatora-restauratora  - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za tekstil Odjela za tekstil, papir i kožu Službe za pokretnu baštinu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

pisana provjera znanja u trajanju od 60 minuta održat će se 9. svibnja 2022. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Ilica 44/II.

Nakon pisane provjere znanja s kandidatima koji zadovolje bodovni prag bit će provedena praktična provjera znanja i razgovor.

Tekst poziva (PDF)

Go to top