chapter01.jpg

Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 22. ožujka 2019. godine - NN 28/19) za radno mjesto pod rednim brojem 4. domar - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku opće tehničkih poslova, Odjel za zaštitu na radu i opće tehničke poslove, Služba za nabavu i opće tehničke poslove, objavljujemo rezultate testiranja.

Rezultati (PDF)

Go to top