chapter09.jpg

Obustavlja se postupak javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom restauratorskom zavodu koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 23/2019, dana 8. ožujka 2019. godine, za radno mjesto "Suradnik konzervatora-restauratora".

Odluka (PDF)

Go to top