chapter10.jpg

Na temelju članka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda ravnateljica donosi Odluku o obustavi postupka javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto referenta za pomoćne poslove u Pisarnici.

Odluka (PDF)

Go to top