chapter02.jpg

Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (7. 3. 2018. - NN 23/18), Hrvatski restauratorski zavod poziva na testiranje kandidate za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora u Restauratorskom odjelu Osijek, Služba za odjele izvan Zagreba I.

Pisano testiranje održat će se 6. travnja 2018. godine u 10 sati na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb. Nakon pisane provjere znanja, s kandidatima koji prođu bodovni prag bit će proveden intervju.

Poziv na testiranje (PDF)

Go to top