chapter09.jpg

Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (12. 1. 2018. - NN 5/18) za radno mjesto administrativnog tajnika u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, objavljujemo konačnu rang-listu kandidata.

Rang-lista (PDF)

Go to top