chapter02.jpg

Cilj projekta „Arheološki park Vižula” je doprinijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju Općine Medulin kao prepoznatljivom odredištu kulturnog i povijesnog turizma, ulaganjem u obnovu i valorizaciju kulturne baštine. Interpretacijom, zaštitom i revitalizacijom kopnenih i podvodnih arheoloških nalazišta široj će javnosti biti predstavljen arheološki park s atraktivnim kulturno-turističkim i edukativnim sadržajima, poput 3D rekonstrukcije antičke vile korištenjem tehnologije virtualne stvarnosti i izložbe na otvorenom „Antički vrt“.

Arheološko nalazište Vižula kraj Medulina predstavlja jednu od najljepših rezidencijalnih vila s višestoljetnom graditeljskom tradicijom (od 1. do 6. st.) na istočnoj obali Jadrana. Položaj rimske vile na krajnjem jugu Istarskog poluotoka u antici je (kao i danas) predstavljao važan položaj za navigaciju ovim dijelom Jadrana. Vila se nalazi na istaknutom plovnom putu koji je vodio od Tršćanskog zaljeva do rta Kamenjak gdje se razdvajao u dva smjera: prema Tarsatici i prema otocima Cresu, Lošinju, Unijama i Susku te na jug prema Dalmaciji. Smještaj rimske vile na današnjem poluotoku Vižula, unutar Medulinskog zaljeva, pomorcima je oduvijek omogućavao mjesto za sigurno sidrenje, a stanovnicima sigurno mjesto za život, zaklonjeno od jakih vjetrova i otvorenog mora.

Fotoalbum

Izgradnja antičkih rimskih vila na istočnoj obali Jadrana započinje rimskim osvajanjima u 2. i 1. st. pr. Kr., a svoj procvat doživljava tijekom 1. i 2. stoljeća. Vila na Vižuli plijeni pažnju svojom veličinom, izuzetno luksuznom gradnjom, skupim arhitektonskim detaljima i građevinskim materijalom. B. Shiavuzzi je 1907. godine spominje kao carsku vilu Krispa, sina Konstantina Velikog (V. G.Jurkić, 2013). Njezina veličina, kao i arheološki materijal otkriven istraživanjima, potvrđuju ovakvu interpretaciju. Sredinom 2. st. dolazi do stagnacije u izgradnji i napuštanja nekih objekata.  Kopnenim istraživanjima na sjeverozapadnom dijelu poluotoka potvrđena je faza nastanjivanja od 1. do 6. stoljeća, kad kompleks prolazi kroz proces uništenja, obnove i transformacije. Osim pokretnog arheološkog materijala kojeg je moguće datirati u navedeno razdoblje, nalazi novca potvrđuju dugotrajno naseljavanje današnjeg poluotoka s najzastupljenijim primjercima datiranim u drugu polovinu 4. stoljeća, kad dolazi do rušenja stare vile i gradnje nove, prema ukusu tog vremena.

Prvo rekognosciranje podmorja oko poluotoka izvedeno je 1978. godine prilikom realizacije televizijske serije „Potopljeni gradovi“, no prvo je istraživanje provedeno tek 1995. godine kao dio projekta „Kulturno povijesno arheološko istraživanje i zaštita kulturne i prirodne baštine općine Medulin“. Kopnena istraživanja provode se od 1995. do 2012. godine, dok podvodna istraživanja započinju 1995., nastavljaju se 1997. i 2000. godine, te traju u kontinuitetu od 2007. do 2015. godine. Podizanjem morske razine od antičkog vremena do danas dio kompleksa rimske vile našao se ispod površine mora, a pojedini su arhitektonski elementi vidljivi uz samu obalu poluotoka. Kompleks vile na Vižuli pokazuje veliku sličnost s kompleksom u uvali Verige na Brijunima. Istraživanje Hrvatskog restauratorskog zavoda u sklopu projekta „Arheološki park Vižula“ odgovoriti će na dugo postavljana pitanja o izgledu, povijesti i životu antičke maritimne vile na Vižuli, ali i mnoge odgovore o antičkom gospodarstvu na istočnoj obali Jadrana. Ovim se projektom želi oživjeti vrijeme Rimskog carstva i prikazati antički sjaj stambenog kompleksa rimske vile na Vižuli.

Go to top