Konzervator-restaurator savjetnik, uža specijalnost polikromirana drvena skulptura
Odjel za drvenu polikromiranu skulpturu 2

Zmajevac 8
10000 Zagreb

E-adresa: kskaric@hrz.hr

Telefon: 01 4683 515 / 1310

Bibliografija

Go to top